Ta sikkerheten til din familie på alvor, få utført en El-kontroll!

Rapporter fra brannvesenet og DSB viser at en stor andel branner i norske hjem skyldes feil og mangler i elektriske installasjoner, og pluggbare elektriske komponenter. 

Flere forsikringsselskaper tilbyr i dag ordninger hvor du kan få årlig rabatt på din boligforsikring, dersom du gjennomfører en el-kontroll av NEMKO sertifisert personell.

Vi tar kontroll, du får et trygt hjem og rabatt!


Kontakt oss

Kontakt oss

Arne Byberg AS -  Skvadronveien. 21, 4050 Sola   Org.nr 918 249 540