Ditt sikringsskap er noe mer enn en oppbevaringsplass for dine batterier, nøkler, lommelykt og papir! Det er selve hjerte i ditt elektriske anlegg.

I dagens nye elektriske anlegg monteres jordfeilautomater og overspenningsvern som standard.

På eldre anlegg anbefales en oppgradering, da du som forbruker benytter flere pluggbare elektriske artikler (duppeditter) i dag enn det som var vanlig før. Eldre sikringsskap er ikke dimensjonert for denne økningen. En oppgradering av innmaten i ditt eldre sikringsskap til jordfeilautomater og overspenningsvern, vil øke person sikkerheten og reduserer brannfaren for deg og din familie.

Fordeler med bruk av jordfeilautomater:     Fordeler med overspenningsvern:
       
 * Lavere brannfare      * Beskyttelse mot overspenninger på nettet
 * Høyere personsikkerhet      * Forhindre skade på elektrisk utstyr
 * Bedre funksjonalitet      * Mulighet for rabatt på boligforsikring
* Ikke mørklagt hus      
* Økt levetid elektriske artikler      


Vi i Arne Byberg AS tar gjerne jobben med rehabilitering av ditt sikringsskap.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.